เมนูหลัก
 สมาชิก
หมวดหมู่สินค้า
เครื่องดักแมลง 2 ม่านริ้วพลาสติก 5 ม่านชีทพลาสติก 5 เครื่องพ่นหมอกควัน/ละอองฝอย 1 เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ 2 เครื่องพ่นแอลกอฮอลล์ 1 สินค้าอื่นๆ 1 เครื่องดักจับแมลง 1 เครื่องฉีดสเปรย์ไล่แมลง 1 แผ่นกาวดักแมลง 1 หลอดไฟดักแมลง 4 หลอดไฟไล่แมลง 1 ฟลูออเรสเซนต์ 2 หลอดฆ่าเชื้อ 2
 เมนูหลัก
 สมาชิก

เครื่องฉีดสเปรย์ไล่แมลง

 เครื่องฉีดสเปรย์ไล่แมลง

1.ใช้ไล่แมลงวัน ไล่ยุ่ง สเปรย์ไล่ยุงป้ องกันโรคไข้เลือดออก และแมลงบิน สา หรับร้านอาหาร ห้องผู้ป่ วย

ห้องเด็กเล็ก ร้านค้า ศูนย์อาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ

2. ป้องกันไม่ให้เมลงมารบกวนตอมอาหาร หรือภาชนะต่างๆ

3. เครื่องทา งานโดยอัตโนมัติ ตั้งเวลา ฉีดได้ตั้งแต่ 5- 30 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง

4. สเปรย์ให้ความปลอดภัยสูงสกัดจาก พืชธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

รายละเอียดเครื่อง

-กว้าง 7.5 ซม. x6.5 ซม. x20.5 ซม.

-ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS อย่างดี

-เครื่องทำงานโดยระบบอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลา โดยตั้งเวลาเริ่มต้นทำงานและเวลาหยุดทำงานและความถี่ในการฉีดพ่น ตั้งแต่ 0-99 นาที

-เครื่องพ่นสามารถนับจำนวนครั้งในการฉีดสเปรย์ได้


 ความคิดเห็น