เมนูหลัก
 สมาชิก
หมวดหมู่สินค้า
เครื่องดักแมลง 2 ม่านริ้วพลาสติก 5 ม่านชีทพลาสติก 5 เครื่องพ่นหมอกควัน/ละอองฝอย 1 เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ 2 เครื่องพ่นแอลกอฮอลล์ 1 สินค้าอื่นๆ 1 เครื่องดักจับแมลง 1 เครื่องฉีดสเปรย์ไล่แมลง 1 แผ่นกาวดักแมลง 1 หลอดไฟดักแมลง 4 หลอดไฟไล่แมลง 1 ฟลูออเรสเซนต์ 2 หลอดฆ่าเชื้อ 2
 เมนูหลัก
 สมาชิก

SYLVANIA

หลอดฆ่าเชื้อ UVC4W-SYLVANIA(G4T5)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC4W-SYLVANIA(G4T5)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC4W-SYLVANIA(G4T5)

  600.00  บาท
หลอดฆ่าเชื้อ UVC6W-SYLVANIA(G6T5)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC6W-SYLVANIA(G6T5)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC6W-SYLVANIA(G6T5)

  600.00  บาท
หลอดฆ่าเชื้อ UVC8W-SYLVANIA(G8T5)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC8W-SYLVANIA(G8T5)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC8W-SYLVANIA(G8T5)

  600.00  บาท
หลอดฆ่าเชื้อ UVC10W-SYLVANIA(G10T8)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC10W-SYLVANIA(G10T8)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC10W-SYLVANIA(G10T8)

  800.00  บาท
หลอดฆ่าเชื้อ UVC15W-SYLVANIA(G15T8)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC15W-SYLVANIA(G15T8)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC15W-SYLVANIA(G15T8)

  800.00  บาท
หลอดฆ่าเชื้อ UVC20W-SYLVANIA(G20T10)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC20W-SYLVANIA(G20T10)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC20W-SYLVANIA(G20T10)

  1,250.00  บาท
หลอดฆ่าเชื้อ UVC25W-SYLVANIA(G25T8)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC25W-SYLVANIA(G25T8)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC25W-SYLVANIA(G25T8)

  900.00  บาท
หลอดฆ่าเชื้อ UVC30W-SYLVANIA(G30T8)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC30W-SYLVANIA(G30T8)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC30W-SYLVANIA(G30T8)

  1,200.00  บาท
หลอดฆ่าเชื้อ UVC40W-SYLVANIA(G40T10)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC40W-SYLVANIA(G40T10)

หลอดฆ่าเชื้อ UVC40W-SYLVANIA(G40T10)

  1,850.00  บาท