เมนูหลัก
 สมาชิก
หมวดหมู่สินค้า
เครื่องดักแมลง 2 ม่านริ้วพลาสติก 5 ม่านชีทพลาสติก 5 เครื่องพ่นหมอกควัน/ละอองฝอย 1 เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ 2 เครื่องพ่นแอลกอฮอลล์ 1 สินค้าอื่นๆ 1 เครื่องดักจับแมลง 1 เครื่องฉีดสเปรย์ไล่แมลง 1 แผ่นกาวดักแมลง 1 หลอดไฟดักแมลง 4 หลอดไฟไล่แมลง 1 ฟลูออเรสเซนต์ 2 หลอดฆ่าเชื้อ 2
 เมนูหลัก
 สมาชิก

แผ่นกาวดักแมลง

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 10x42 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 10x42 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 10x42 Cm. กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือน มีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง ใช้กระดาษมันปิดทับแผ่นกาว (ง่ายต่อการใช้งาน)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 11.5x42 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 11.5x42 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 11.5x42 Cm.กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือนมีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลงใช้กระดาษมันปิดทับแผ่นกาว (ง่ายต่อการใช้งาน)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 12x57 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 12x57 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 12x57 Cm. กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือน มีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง ใช้กระดาษมันปิดทับแผ่นกาว (ง่ายต่อการใช้งาน)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 14x56 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 14x56 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 14x56 Cm. กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือน มีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง ใช้กระดาษมันปิดทับแผ่นกาว (ง่ายต่อการใช้งาน)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 18x57 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 18x57 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 18x57 Cm. กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือน มีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง ใช้กระดาษมันปิดทับแผ่นกาว (ง่ายต่อการใช้งาน)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 20x54 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 20x54 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 20x54 Cm. กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือน มีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง ใช้กระดาษมันปิดทับแผ่นกาว (ง่ายต่อการใช้งาน)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 23x55 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 23x55 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 23x55 Cm. กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือน มีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง ใช้กระดาษมันปิดทับแผ่นกาว (ง่ายต่อการใช้งาน)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 23x56 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 23x56 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 23x56 Cm. กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือน มีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง ใช้กระดาษมันปิดทับแผ่นกาว (ง่ายต่อการใช้งาน)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 23x62 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 23x62 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 23x62 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 24x47 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 24x47 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 24x47 Cm. กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือน มีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง ใช้กระดาษมันปิดทับแผ่นกาว (ง่ายต่อการใช้งาน)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 28x62 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 28x62 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 28x62 Cm. กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือน มีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง ใช้กระดาษมันปิดทับแผ่นกาว (ง่ายต่อการใช้งาน)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 11x56 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 11x56 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 11x56 Cm. กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือน มีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง ใช้กระดาษมันปิดทับแผ่นกาว (ง่ายต่อการใช้งาน)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 28.2x41.8 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 28.2x41.8 Cm.

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 28.2x41.8 Cm. กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือน มีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 224x262 mm.(25I)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 224x262 mm.(25I)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 224x262 mm.(25I) กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือน มีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง ใช้กระดาษมันปิดทับแผ่นกาว (ง่ายต่อการใช้งาน)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 235x570 mm.(35I)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 235x570 mm.(35I)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 235x570 mm.(35I) กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือน มีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง

 แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 230x420 mm.(50E)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 230x420 mm.(50E)

แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 230x420 mm.(50E) กาวมีความเหนียวและหนาเป็นพิเศษ อายุการใช้งานหลังจากลอกแผ่นกาว 1-3 เดือน มีตารางเพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง