เมนูหลัก
 สมาชิก
หมวดหมู่สินค้า
เครื่องดักแมลง 2 ม่านริ้วพลาสติก 5 ม่านชีทพลาสติก 5 เครื่องพ่นหมอกควัน/ละอองฝอย 1 เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ 2 เครื่องพ่นแอลกอฮอลล์ 1 สินค้าอื่นๆ 1 เครื่องดักจับแมลง 1 เครื่องฉีดสเปรย์ไล่แมลง 1 แผ่นกาวดักแมลง 1 หลอดไฟดักแมลง 4 หลอดไฟไล่แมลง 1 ฟลูออเรสเซนต์ 2 หลอดฆ่าเชื้อ 2
 เมนูหลัก
 สมาชิก

เครื่องดักจับแมลงแสงอาทิตย์ Smart trap

เครื่องดักจับแมลงแสงอาทิตย์

เครื่องดักจับแมลงแสงอาทิตย์

เครื่องดักจับแมลงแสงอาทิตย์ นี้ใช้ควบคุมแมลงบินที่เป็นศัตรูพืชและแมลงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลากลางคืนจะใช้หลอดไฟล่อแมลงที่ให้แสงสว่างด้วยคลื่นขนาด 360-425 นาโนเมตร แยกสีเพื่อล่อแมลงแต่ละประเภท เวลากลางวันใช้สาร pheromone